เด็ก.ปลื้ม! ผู้ว่าฯขอนแก่น มอบโล่เกียรติบัตร ให้ นร.ที่สอบ o-netได้คะแนนเต็ม100

เด็ก.ปลื้ม! ผู้ว่าฯขอนแก่น มอบโล่เกียรติบัตร ให้ นร.ที่สอบ o-netได้คะแนนเต็ม100 จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565...