มข ผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำ ช่วยผู้ป่วยติดเตียง 

มข ผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำ ช่วยผู้ป่วยติดเตียง         มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และภาคเอกชน...