“ราชมงคลขอนแก่น”ติวเข้มระบบขนส่งทางรางแก่คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

"ราชมงคลขอนแก่น"ติวเข้มระบบขนส่งทางรางแก่คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขนส่งทางรางแด่คณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน...