ฝนนี้ เที่ยวน้ำตกวังสักสิ่ว อุทยานแห่งชาติภูเวียง ขอนแก่น

ฝนนี้ เที่ยวน้ำตกวังสักสิ่ว อุทยานแห่งชาติภูเวียง ขอนแก่น น้ำตกวังสักสิ่ว. ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่นเป็นน้ำตกขนาดเล็ก...