“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น”จับมือ เนคเทค สวทช.พัฒนาหลักสูตรการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน

"มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น"จับมือ เนคเทค สวทช.พัฒนาหลักสูตรการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต ขอนแก่น ร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค...