สถาปัตย์ มข. ลุยภูเวียง ทำเทียนหอมรูปไดโนเสาร์ เพิ่มมูลค่าของฝากชุมชน

สถาปัตย์ มข. ลุยภูเวียง ทำเทียนหอมรูปไดโนเสาร์ เพิ่มมูลค่าของฝากชุมชน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง...