ชาว ขอนแก่นใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตกว่า 98%

ชาว ขอนแก่นใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตกว่า 98% การเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ชาวขอนแก่นใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ที่ลงทะเบียนไว้ กว่า 98%...