ว่าที่ ผู้สมัคร สส.พปชร.ภาคอีสาน จัดสัมมนา”ผู้นำทางการเมืองกับการปฏิรูปประเทศ”

ว่าที่ ผู้สมัคร สส.พปชร.ภาคอีสาน จัดสัมมนา"ผู้นำทางการเมืองกับการปฏิรูปประเทศ" เมื่อเวลา วันที่ 2 ธ.ค.ที่ ห้องมงกุฎพลอย ชั้น 16โรงแรมโฆษะ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแก่น นายเอกราช ช่างเหลา...