ขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด แรงงานพัฒนา พาชาติก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

ขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด แรงงานพัฒนา พาชาติก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย .28 เม.ย. 66 ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ...