รองนายกฯ ประวิทย์ เร่งแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเมืองขอนแก่น

รองนายกฯ ประวิทย์ เร่งแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเมืองขอนแก่น 6 ก.พ.256. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี / ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช...

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งรองรับน้ำและเก็บกักน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ 8 ต.ค. 63   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...