รองผู้ว่าฯขอนแก่น เดือด! แช่งกลางวงประชุม ใครโกงขอให้ฉิบหาย!

รองผู้ว่าฯขอนแก่น เดือด! แช่งกลางวงประชุม ใครโกงขอให้ฉิบหาย! สมาชิกของสหกรณ์ฯ กว่า 100 คน เดินทางมาติดตามทวงถามความคืบหน้าและขอความชัดเจนจากทางสหกรณ์ฯ หลังจากที่ชาวบ้านตรวจสอบพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลายกรณี...