แบงก์ชาติอีสาน จัดสัมมนา ขับเคลื่อนภาคเกษตรอีสาน ให้ “เปลี่ยนผ่าน” สู่ความยั่งยืน”

แบงก์ชาติอีสาน จัดสัมมนา ขับเคลื่อนภาคเกษตรอีสาน ให้ “เปลี่ยนผ่าน” สู่ความยั่งยืน” 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 2-3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย...

แบงก์ชาติอีสาน พบสื่อมวลชน

แบงก์ชาติอีสาน พบสื่อมวลชน https://youtu.be/lS3rxmhiFmc 2 มิถุนายน 2566 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พบสื่อมวลชนและจัดโครงการ "สื่อมวลชนอีสาน...รู้เท่าทันการเงินดิจิทัลและภัยการเงิน" ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต...