แบงก์ชาติ อีสาน” คาดไตรมาส 4 เศรษฐกิจ หดต้วลง

แบงก์ชาติ อีสาน" คาดไตรมาส 4 เศรษฐกิจ หดตัวลง (คลิป) สัมภาษณ์ ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย...