แบงก์ชาติ อีสาน.”จัดเหลียวหลัง…แลหน้า…เศรษฐกิจการเงินอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา

แบงก์ชาติ อีสาน."จัดเหลียวหลัง...แลหน้า...เศรษฐกิจการเงินอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ภาคอีสาน ได้แก่ จับชีพจรเศรษฐกิจการเงินในพื้นที่ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ...

แบงก์ชาติ อีสาน เผย ภาพรวมเศรษฐกิจอีสานปี 66 หดตัว

แบงก์ชาติ อีสาน เผย ภาพรวมเศรษฐกิจอีสานปี 66 หดตัว https://youtu.be/eVxQVPFLCq0?si=sO7FRyjcHTg4tyiy https://youtu.be/5c1zaQDyhEA?si=DqEBXcX0WLPNgPlR เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 ที่ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) ริมบึงแก่นนคร  ดร.ทรงธรรม...

แบงก์ชาติอีสาน พบสื่อมวลชน

แบงก์ชาติอีสาน พบสื่อมวลชน https://youtu.be/lS3rxmhiFmc 2 มิถุนายน 2566 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พบสื่อมวลชนและจัดโครงการ "สื่อมวลชนอีสาน...รู้เท่าทันการเงินดิจิทัลและภัยการเงิน" ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต...

แบงก์ชาติ@อีสาน เปิด “หม่องเฮียนฮู้” แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ การเงิน

แบงก์ชาติ@อีสาน เปิด "หม่องเฮียนฮู้" แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ การเงิน https://www.youtube.com/watch?v=89deGEwDDZo 10 พ.ค. 66 ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์...