ขอนแก่น พร้อมจัดงาน แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่  22 ม.ค.2561 ที่โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุข ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ” โดยมีนายสุชัย...