“จิ้งโกร่ง” แมลงเศรษฐกิจ ทำเงินของชาวบ้านหัน ต.พระบุ จ.ขอนแก่น

“จิ้งโกร่ง” แมลงเศรษฐกิจ ทำเงินของชาวบ้านหัน ต.พระบุ จ.ขอนแก่น ชาวบ้านหัน ต.พระบุ หันเลี้ยงจิ้งโกร่ง เป็นอาชีพเสริม ช่วงว่างเว้นจากงานเกษตรสร้างรายได้งาม หลังสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน...