แลนด์มาร์คแห่งใหม่ขอนแก่น ทุ่งป่าดอกกระเจียวงามที่แวงใหญ่

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ขอนแก่น ทุ่งป่าดอกกระเจียวงามที่แวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าดอกกระเจียว 5,000 ต้น ในโบราณสถานแหล่งตัดหินภูคอกม้า...