สร้างนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่าน The Young Energy Designer Award 2023ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท

สร้างนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่าน The Young Energy Designer Award 2023ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท สัมภาษณ์. ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...