กองทุนฟื้นฟู ขอนแก่น “แจงระเบียบกู้เงินเลี้ยงโค-กระบือ ให้สมาชิก 14 องค์กร 

กองทุนฟื้นฟู ขอนแก่น "แจงระเบียบกู้เงินเลี้ยงโค-กระบือ ให้สมาชิก 14 องค์กร สำนักงานกองทุนกองทุนฟื้นฟูฯสาขาขอนแก่น เชิญผู้แทนองค์กรสมาชิก 14 องค์กรที่เสนอกู้เงินเลี้ยงโค-กระบือ จาก กฟก...