นศ สถาปัตย์ มข.”โชว์ผลงาน ออกแบบ ออกเล่น Land Design

นศ สถาปัตย์ มข.”โชว์ผลงาน ออกแบบ ออกเล่น Land Design วันที่ 9 เมษายน 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...