“โตบูรพา”  อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 พรรคเสรีรวมไทย จับมือทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน 

"โตบูรพา"  อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 พรรคเสรีรวมไทย จับมือทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 พรรคเสรีรวมไทย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...