ศอ.จอส.994 วปร.จังหวัดขอนแก่น จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทาน” ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ศอ.จอส.994 วปร.จังหวัดขอนแก่น จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทาน” ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้เกิดพายุโซนร้อน “โพดุล” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...