นักเรียน รร.คนตาบอดขอนแก่น. ร่วมชม ละครลูกเป็ดผจญภัย ละครเวทีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

นักเรียน รร.คนตาบอดขอนแก่น. ร่วมชม ละครลูกเป็ดผจญภัย ละครเวทีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ https://youtu.be/DfidB_fgUtk?si=8AVXtkHHvkheMg5p กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้สนับสนุน...