“โรงเรียนอนุบาลบารมี” โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา แห่งใหม่ สำหรับ ลูก หลาน ของขาว ขอนแก่น

"โรงเรียนอนุบาลบารมี" โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา แห่งใหม่ สำหรับ ลูก หลาน ของขาว ขอนแก่น https://www.youtube.com/watch?v=7fGn7NGW_F8 โรงเรียนดีๆ ของจังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ของผู้ปกครอง ด้วยระบบอินเตอร์เนตี้ และระบบสกรูนี่...