มข.”ร่วมใจปลูกต้นกาลพฤกษ์ มุ่งสู่ Green Campus สู่ KKU Net Zero 

มข."ร่วมใจปลูกต้นกาลพฤกษ์ มุ่งสู่ Green Campus สู่ KKU Net Zero มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero...

มข.จัดใหญ่ “HR DAY 60 ปี KKU เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มุ่งสู่ SMART KKU

มข.จัดใหญ่ “HR DAY 60 ปี KKU เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มุ่งสู่ SMART KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าสู่ปีที่ 60 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนาและเป็นผู้นำทางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ...

มข จัด แข่ง KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่

มข จัด แข่ง KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ สัมภาษณ์.  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมภาษณ์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช...