“มข.”เปิดบ้านต้อนรับทูต 6 ประเทศ จัดใหญ่ ‘The Colours of Africa 2023’

"มข."เปิดบ้านต้อนรับทูต 6 ประเทศ จัดใหญ่ ‘The Colours of Africa 2023’ The Colours of Africa 2023 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร...