20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมจัดงาน 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมจัดงาน 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปีวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในวันนี้ กล่าวได้ว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญและยาวนาน ของเวียดนามมาตลอด โดยให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและทั่วโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ที่ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมงานเนื่องในการจัดงานครบรอบ 78 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยมี นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ในงานได้รับเกียรติจาก ท่านเหลี่ยว จินหยิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น
,ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัด
ขอนแก่น ,นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ณ จังหวัดขอนแก่น


, นายมาร์ค นุสซอม กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดขอนแก่น ,นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และภริยา ,นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ,พลตรีวรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23,พล.ต.ต.กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา ผบก.อก.ก.4 ผู้แทน พล.ต.ท.ยรรยง วิชโอสถ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธร ภาค 4 ,นายชาญยุทธ วันดี  พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, ดร.สมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ,พ.ต.ท.เมธี  ศรีวันนา รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองขอนแก่น ผู้แทน พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ. นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่,นายสุทิน พัชระนาดิน นายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทยและภริยา ,ท่าน ทอง กุลธัญวัฒน์ นายนายกสมาคมธุรกิจไทย-เวียดนาม แห่งประเทศไทย และภริยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น สมาคม ชมรม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เข้าร่วมงาน
นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามของสถานกงสุลใหญ่ ขอต้อนรับ ท่านสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ และชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่เข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติ ปีที่ 78 เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการพัฒนาที่รวดเร็วครอบคลุม และเป็นรูปธรรม ของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ขกระดับเพื่อสันติภาพและการพัฒนาระหว่างสองประเทศไทยและเวียดนามที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 2 กันยายนพ ศ. 2488 ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเวียดนามได้อ่านปฏิญญาอิสรภาพซึ่งให้กำเนิดสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนามหลังจาก 78 ปีแห่งการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เวียดนามกำลังบรรลุเป้าหมาย คือประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเข้มแข็ง สังคมมีประชาธิปไตย ยุติธรรม และอารยะ เวียดนามประสบความสำเร็จที่สำคัญหลายประการด้วยการรักษาระดับเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นดีขึ้น เสถียรภาพทางสังคมและการเมืองที่มั่นคง รวมถึงการป้องกันและความมั่นคงของชาติที่ข้มแข็ง มีการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวียดนามได้บูรณาการร่วมกับโลกอย่างแข็งขัน มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบเพื่อสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคและทั่วโลก  ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ ถึงจิตวิญญาณ และเจตจำนงอันแข็งแกร่งของชาวเวียดนาม เป็นการตอกย้ำบทบาทของเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้ของเพื่อนต่างชาติ


เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปีวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอพูดถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในวันนี้ กล่าวได้ว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญและยาวนาน ของเวียดนามมาตลอดโดยให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและทั่วโลก ในด้านการเมือง เวียดนามและไทยเป็นสองประเทศในอาเซียน ที่มีโครงการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกันระหว่างรัฐบาลทั้งสอง โดยมีนายกรัฐมนตรีของสองประเทศเป็นประธานร่วม
ในแง่เศรษฐกิจปัจจุบันไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับที่ 9 จาก 139 ประเทศที่ลงทุนในเวียดนามและเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน ความร่วมมือภาคสนาม ภาคการท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยเอื้อต่างๆ เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียง การคมนาคมที่สะดวก อาหารที่คล้ายคลึงกัน และผู้คนที่เป็นมิตร เราสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าทั้งสองประเทศ คือ เวียดนาม และไทย ได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมของความร่วมมือในทุกสาขา ซึ่งมั่นใจว่าการค้าแบบทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจะมีมูลค่าถึง
25,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 ตามความคาดหวังของนายกรัฐบนตรี ทั้งสองประเทศในไม่ช้า
กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวท้ายสุดว่า ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระราชินีฯ ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อรัฐบาลไทย ประชาชนชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศในวันนี้ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่อำนวยสะดวกและมอบความไว้วางใจ แก่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เสมอมาสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงในชีวิต มีส่วนสนับสนุนอย่างแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและไทยให้ดียิ่งขึ้น


ด้าน นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานฉลองครบรอบ78 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นในวันนี้ ประชาชนชาวไทย และชาวเวียดนาม มีความสัมพันธ์อันดีติดต่อกัน มาอย่างยาวนาน และมีสัมพันธภาพ เสมือนญาติพี่น้อง ปัจจุบันไทยเชื้อสายเวียดนาม เป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้งคนไทยและคนเวียดนาม ต่างอยู่ร่วมกัน ในผืนแผ่นดินไทยด้วยวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศที่ดีต่อกัน ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่กัน นับตั้งแต่ไทยและเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ด้านการทูตอย่างเป็นทางการ เป็นต้นมา มิตรภาพระหว่างไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและในช่วงที่ผ่านมาได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามิตรภาพ และ
ความจริงใจระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และแน่นแฟ้นยั่งยืน
นายสุเทพ  กล่าวอีกว่านับตั้งแต่ปี 2539 ที่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามได้เปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีการติดต่อกับพี่น้องชาวเวียดนามได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นในโอกาสการจัดงานฉลอง ครบรอบ 78 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันนี้ ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่มาร่วมงานในวันนี้ ขออวยพรให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความรุ่งเรือง มั่นคง สถาพร ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกันในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น