“กองทุนฟื้นฟู.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ติดตาม เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนหนี้ฯ

“กองทุนฟื้นฟู.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ติดตาม เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนหนี้ฯ

คณะอนุกรรมการฯจังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่กรณีเกษตรกรยื่นอุทธรณ์เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดการหนี้ฯไว้กับสำนักงานกองทุนฯ สาขาจังหวัด
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ภายใต้การนำของ กฟก.ขอนแก่น และอนุกรรมการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานของเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนหนี้ฯ ภายใต้การอำนวยการของ ดร. สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ,นายสุภี ทองมีค่า, นายเสน่ห์ นาบำรุง,นายวีระวัฒน์ อ้วนสา ทีมงานจัดการหนี้ฯ/อนุกรรมการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ได้ยื่นอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนหนี้ฯดังกล่าว


นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา  คณะอนุกรรมการฯจังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่กรณีเกษตรกรยื่นอุทธรณ์เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดการหนี้ฯไว้กับสำนักงานกองทุนฯ สาขาจังหวัด  โดยสาเหตุที่คณะอนุกรรมการจังหวัดฯ ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เป็นผลมาจากเกษตรกรได้กู้เงินกับธนาคารโดยในสัญญากู้ยืมไม่ได้ระบุว่าเป็นการกู้เงินไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการเกษตร
ดังนั้นเกษตรกรจะต้องยื่นอุทธรณ์ว่าตนเองได้กู้เงินแล้วนำเงินไปใช้เพื่อการเกษตรจริงกับคณะกรรมการจัดการหนี้เพื่อพิจารณาก่อนจะรับขึ้นทะเบียน  โดยคณะกรรมการจัดการหนี้ได้มอบอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ให้กับอนุกรรมการจังหวัดฯ เป็นผู้พิจารณา  ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ก็เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เป็นเกษตรกรจริง  และได้นำเงินไปใช้เกี่ยวกับการเกษตรตามที่ได้ยื่นหลักฐานอุทธรณ์กับสำนักงาน  ทั้งนี้สำนักงานได้นำผลการตรวจสอบกับเกษตรกรในครั้งนี้ เข้าที่ประชุมอนุกรรมการฯ จังหวัด และอนุกรรมการจังหวัดฯ จะได้มีมติให้เกษตรกร ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่อย่างไหรไป


นายสานิต ได้กล่าวต่อไปว่า “สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกร (หนี้) นั้น  ขณะนี้สำนักงานกองทุนฯ ได้เปิดให้เกษตรกรสามารถยื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดเวลา ไม่มีระยะเวลาปิดรับการขึ้นทะเบียน  จึงขอฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (หนี้)  สามารถขอรับคำแนะนำจากสำนักงานพร้อมยื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดในวันเวลาราชการ”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น