“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” มอบรางวัลความเป็นเลิศ ด้านวิชาการและกีฬา เด็กเก่ง ทั้งบุ๋น และบู๊ ระดับประเทศ

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” มอบรางวัลความเป็นเลิศ ด้านวิชาการและกีฬา เด็กเก่ง ทั้งบุ๋น และบู๊ ระดับประเทศ

โรงเรียน อนุบาลขอนแก่น โรงเรียนชื่อดังจังหวัดขอนแก่น และระดับภาคอีสาน จัดพิธีมอบรางวัล ความเป็นเลิศด้านวิชาการและกีฬา ระดับประเทศ ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นป. 1 ถึงป. 6 ที่นำชื่อเสียงมาให้กับทางโรงเรียน ตลอดจนทางจังหวัด และยังนำความปลาบปลื้ม ปิติยินดี มายังผู้ปกครอง

เมื่อเวลา 08.30 น . ของวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่เวทีเกียรติยศ รางวัลแห่งศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศ ด้านวิชาการและกีฬา เด็กเก่ง ทั้งบุ๋น และบู๊ ระดับประเทศ จำนวน 16 คน โดยมีนายศักดามุสิกาวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น,นางอาจารีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,นางบุษบา บุญณะโชติ นางยุพิน โพธิ์ทอง ครูประจำชั้น ป.3/7 , พร้อมด้วยครูหัวหน้าสายชั้นประถมปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ 6, ครูสายผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง


ซึ่งรางวัลพร้อม ใบประกาศโล่เกียรติคุณ เหรียญรางวัล รายการที่แข่งขัน และรายชื่อเด็กนักเรียน มีดังนี้ จังหวัดขอนแกน จัดการประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “รักของแม่”เนื่องในโอกาสวันเม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ได้แก่เด็กหญิง คีตาภัทร นาเมืองจันทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ,การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ – International MathematicalGenius Olympiad (รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย 2023)ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ระดับอายุ 11-12ปี ได้แก่เด็กชาย ณพุทธ สารผล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/8ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน ระดับอายุ 11-12 ปี ได้แก่3 เด็กชาย ธนปพนดีแปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 4,เด็กชาย กิตติภพ จรบุรมณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ,เด็กชาย ภาสกร ณ นครพนมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ,บริษัท สมารท เบรน จำกัด จัดการแข่งขัน สมารท เบรน จินตคณิต ชิงแชมปนานาชาติ ครั้งที่ 21 ณ NICE HALL NONGNOOCH PATTAYA CHONBURIณ วันอาทิตย ที่ 13 สิงหาคม 2566ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมถวยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับที่ 1 รุ่นอายุไม่ถึง 7 ปี ได้แก่เด็กชาย ประดิพัทธ แสงสุวรรณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10,ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับ Standard รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี ได้แก่เด็กหญิง ธันยรัศมิ์ เอี่ยมอมรพันธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7, ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 2 รุ่นอายุไม่ถึง 9ปี ได้แก่ เด็กหญิง อาภาสิริ เงินชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล,ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับที่ 2 รุ่นอายุไม่ถึง 9ปี เด็กหญิง สุขธิดา สุขเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ Standard รุ่นอายุ8 ปีขึ้นไป ได้แก่ เด็กหญิง ปุณณมา คำชนะชัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล,ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับที่ 5 ไม่แบ่งรุ่นอายุ ได้แก่เด็กหญิง จิรภัทร
ศรีบัวบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6


,ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับที่ 3 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป ได้แก่เด็กชาย พงศธวัช เอี่ยมอมรพันธนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 12ปี ชาย13 เด็กชาย ปณณทัต ศรีอัศวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ,การแข็งขันยิมนาสติก Gymnastika By PP Club ครั้งที่ 6 ณ อาคารกีฬามินิบุตร กรุงเทพฯรุ่น Open อายุไม่เกิน 8 – 9 ปี ประเภทอุปกรณ์ห่วง ได้รับรางวัลเหรียญทองและประเภทักษะ”ร่างกาย” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่เด็กหญิง ณัฐณิชา วงศ์บุญมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7, สมาคม PAMA THAILAND จัดการแข็งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23/2566 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่เด็กชาย ฉัตรมงคล พวกไธสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 และการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมปประเทศไทย ได้รับรางวัลชมเชย ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ เด็กชายกตพล โคตรงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/10
นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าที่มาของคำว่า “เวทีเกียรติยศ รางวัลแห่งศักดิ์ศรี”เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ลูกๆทุกคน ที่เรียกว่าเป็นไอดอล เป็นเวที คือ 1.วิชาการ 2.ด้านดนตรี 3.ด้านศิลปะ 4.ด้านกีฬา และนักเรียนที่ทำความดี ด้านจิตอาสาต่างๆ เพื่อที่จะให้ลูกๆของเราจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่า คนที่ได้ขึ้นมาบนเวทีเกียรติยศ คือคนที่ได้รับรางวัลนั้น พวกลูกๆนักเรียน จะได้เห็นเป็นตัวอย่าง ว่าเขามีความมุ่งมานะอย่างไร ถึงขึ้นมาบนเวทีนี้ได้ ซึ่งการรับรางวัล มีหลากหลายด้าน เช่น 1.ด้านวิชาการ ทำอย่างไรถึงขึ้นบนเวทีได้ 2.เรื่องความดี จิตอาสา ก็จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ เช่น เก็บเงินได้ เก็บของได้ของหาย แล้วนำมาคืน หรือนำมาแจ้งครู ก็จะมามอบรางวัลบนเวทีเกียรติยศได้ จะได้ประกาศแห่งความดีในเรื่องของการทำความดี และในเรื่องของกิจกรรมอื่นคือ อาทิเรื่องของกีฬา ลูกๆของเรามีความสามารถหลายอย่าง เช่นไปแข่งขันกีฬาบ้าง แข่งขันด้านอื่นๆบ้าง ก็นำมาประกาศมอบรางวัลบนเวทีเกียรติยศ เพื่อที่จะให้เพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนได้ดูเป็นตัวอย่าง สามารถนำไปเป็นไอดอล เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับตัวเองได้ เป็นเวทีปลูกฝังให้ลูกๆทำตามความฝันและสามารถของตัวเองต่อไป
นายประจวบ กล่าวต่ออีกว่า ในการเปิดเทอมที่มา สิ่งที่เป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์มาในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่สัมผัสได้คือ เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การจัดการแข่งขันกีฬายูนิสูของต่างประเทศและได้รางวัลชนะเลิศ และรางวัลที่เป็นระดับชาติคือ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ส่วนในเรื่องของวิชาการ คือ คณิตศาสตร์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์นานาชาติ ในระดับภาคนั้น อนุบาลขอนแก่นเป็นตัวแทนทั้งหมด และในเรื่องของภาษาอังกฤษ โอเพ้นเฮ้าท์ (Open House)ได้รับรางวัลมาหลากหลายรายการเหมือนกัน
ท้ายสุด ฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่านที่อยากนำบุญหลานมาเข้าเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นว่า ฝากถึงคุณพ่อ-คุณแม่ ว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ ถ้าหากไม่ได้รับความสนใจ ไม่ได้รับความร่วมมือ ตลอดจนได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง พร้อมทั้งหากไม่ได้รับความสนใจจากคุณครู และที่สำคัญคือตัวนักเรียน 3 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ทำให้กิจกรรมต่างๆผลสำเร็จ มาจาก 3 องค์ประกอบนี้ เพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณพ่อ-คุณแม่ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันลูกๆ เพื่อให้เขาได้มีโอกาสทำตามความถนัด ตามความสามารถ ที่เด็กสนใจ ในสิ่งที่เขาชอบ อีกทั้งฝึกให้เขาเป็นคนดี และความรู้ด้านวิชาการ นั้นลูกๆของเราที่ได้มาเรียนที่ ร.ร.อนุบาลขอนแก่น นั้นลูกท่านมีความสามารถ ซึ่งการันตีได้ว่า เด็กมีความเป็นเลิศด้านวิชาการอยู่แล้ว
ด้านเด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์บุญมี อายุ 9 ปีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 บุตรของนายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี และนางสาวอุมาพร โพธิ์สุดตา ซึ่งมีครูประจำชั้นชื่อคุณครูบุษบา บุญณะโชติ และคุณครูยุพิน โพธิ์ทอง กล่าวว่าในการแข่งขันยิมนาสติก Gymnastika By PP Club ครั้งที่ 6 ณ อาคารกีฬามินิบุตร กรุงเทพฯรุ่น Open อายุไม่เกิน 8 – 9 ปี ประเภทอุปกรณ์ห่วง ได้รับรางวัลเหรียญทองและประเภทักษะ”ร่างกาย” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน มาครอง เนื่องด้วยได้รับการสนับสนุนจากทางครอบครัว ให้ เรียนยิมนาสติก มาตั้งแต่ช่วงโควิดเริ่ม ใหม่ๆ เพราะตอนนั้นทางครอบครัวรู้สึกว่าตนเองมีพรสวรรค์ ความพร้อมทางด้านร่างกาย ในด้านยิมนาสติกดังกล่าว ทางครอบครัวจึงได้สนับสนุนให้ เรียนยิมนาสติก ตั้งแต่นั้นมา จนถึงบัดนี้ และได้รับรางวัลในระดับประเทศเรื่อยมา ในการแข่งขัน อันมีผลดีกับร่างกาย และนำไปต่อยอดในการเรียน เพราะการเรียนยิมนาสติก นั้นต้องจดจำท่วงท่า มีสมาธิ ในการแข่งขัน จึงขอขอบคุณทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ตลอดจนคุณครูผู้สอนทุกท่าน และครอบครัวที่สนับสนุน จนทำให้มีวันนี้.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น