“กาชาดขอนแก่น” ห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษา

“กาชาดขอนแก่น” ห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษา

เหล่ากาชาดขอนแก่นมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


เมื่อวันที่5 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566


นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการ ดังนี้1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นจำนวน 150 ทุน 2. โรงเรียนคนตาบอดขอนแก่น จำนวน 70 ทุน3. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ทุน รวมทั้งสิ้น 320 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 320,000 บาท.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น