ขอนแก่นฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝน 145 มม น้ำท่วมขังหลายพื้นที่

ขอนแก่นฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝน 145 มม น้ำท่วมขังหลายพื้นที่

จากสถานการณ์ฝกตกต่อเนื่องในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 วัดปริมาณนำ้ฝนได้ 145 มม.
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัยจังหวัดมอบหมายให้นายประจวบ รักแพทย์นายอำเภอเมืองขอนแก่น และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดดำเนินการแก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังในเขตพื้นที่ หน้าโรงเรียนคนตาบอด นำ้ท่วมถนนทางเข้าโรงเรียนสูงประมาณ 50 ซม. ทต.บ้านเป็ดเร่งรัดสูบนำ้ลงบึงหนองโคตร เพิ่มกระสอบทรายป้องกันนำ้เข้าท่วมขังในเขตโรงเรียน


และ น้ำท่วมขังหน้าซอยแวร์ดู บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งปริมาณน้ำท่วมขังระดับอยู่ที่ 30 ถึง 80 เซนติเมตร ปัญหาน้ำท่วมขังดังกล่าวเกิดจากการถมที่ขับลำรางสาธารณะทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายลงบึงหนองโคตรได้
เทศยาลตำบล บ้านเป็ดนำรถ JCB มาขุดเพื่อเปิดทางระบายนำ้ลงบึงหนองโคตรและเทศบาลหลายแห่งนำทรายมากองไว้เพื่อให้ชาวบ้านมากรอกไปปิดทางน้ำไหลเข้าบ้านเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น