ขอนแก่น ระดมทุกหน่วยงานช่วยเหลือน้ำท่วม

ขอนแก่น ระดมทุกหน่วยงานช่วยเหลือน้ำท่วม

วันที่ 16 กันยายน 2566 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเกิดจากฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15-16 กันยายน 2566 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลนครขอนแก่น
สำนักงาน ปภ ขอนแก่น ประเมินสถานการณ์น้ำในเขตชุมชนเมืองขอนแก่น มีปริมาณฝนที่ตก 145 มม.
ทำให้เกิดน้ำท่าในเขตชุมชนเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1.5 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ ระบายลงบึงหนองโคตร ไปแล้ว 0.65 ล้าน ลบ.ม.ค้างอยู่รอบโรงเรียนคนตาบอด 0.25 ล้าน ลบ.ม. กระจาย ตามพื้นที่ อื่น0.15 ล้าน ลบ.ม. และยังมีน้ำไหลมาเติมอีก 0.45 ลบ.ม.


คาดว่า หากไม่มีฝนมาตกเพิ่ม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จะใช้เวลาระบายน้ำจากถนนมะลิวัลย์ อีก 1-2 วัน และที่จุดโรงเรียนคนตาบอด 5-7 วัน ลงสู่บึงหนองโคตร
และวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา10.30น.ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมประชุม ซึ่งตอนนี้มีปัญหาที่ท่วมหนักที่บ้านคำไฮในเขตโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่นเป็นเพราะหลายปัญหาที่ปิดกั้นทางน้ำไหลลงสู่บึงหนองโคตรที่เกิดจากการก่อสร้างรวมทั้งการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ของกรมโยธาธิการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่หากแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เบื้องต้นให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศภัยพิบัติในเขตเมืองขอนแก่นสั่งการให้ชลประทานสูบน้ำลงสู่บึงหนองโคตรรวมทั้งสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 รวมทั้งนำเครื่องจักรมาขุดลอกลำห้วยที่มีวัชพืชขยะหนาแน่ทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้น ให้นายอำเภอเมืองขอนแก่นจัดตั้งครัวพระราชทานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้วิทยาลัยเทคนิคตั้งจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถที่เสียจากน้ำท่วม ให้การไฟฟ้ามาเช็คตรวจระบบไฟฟ้าห้ามให้มีไฟฟ้ารั่วหรือช๊อดคนได้ พร้อมเร่งพร่องน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจเข้าสู่บึงหนองโคตรโดยเร็ว ให้ชลประทานที่ 6และชลประทานหนองหวายเปิดประตูระบายน้ำจากในเมืองลงสู่แม่น้ำชีโดยเร็วขอให้ผ่านช่วง 1-2 วันนี้ไปก่อนเพราะปลายเดือนจะมีฝนมาอีกรอบจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญ่ที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งต้องมีการเก็บน้ำไว้ใช้ในส่วนหนึ่งโดยให้สำนักงานชลประทานที่ 6 บริหารจัดการน้ำให้ดี


ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งการให้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งติดตามการระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ระดมทรัพยากรกู้ภัยที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องสูบส่งระยะไกล และเครื่องสูบน้ำจากศูนย์ ปภ.เขต6 ขอนแก่น และสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เร่งสูบส่งน้ำระบายลงบึงขนาดใหญ่รอบเมืองขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น