ขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิสาหกิจไทยประจำปี 2566

ขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิสาหกิจไทยประจำปี 2566

20 ก.ย. 66 ที่สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2566 โดยมีหน่วยงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 หน่วยงาน ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 28สิงหาคม 2544 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” พระองค์ท่านทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ทรงจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน อาทิ กิจการ รถไฟ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น