เปิดฉากแล้ว”มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น”

เปิดฉากแล้ว”มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น”

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมเครือข่าย เกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยโดยกำหนดการจัดงาน “มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 รวม 2 วัน ณ.บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น” ณ เวทีกลางบริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประสิทธิ์ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น,ดร.อรอนนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมในพิธีเปิด ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนจำนวนมาก


จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีเป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข” ดำเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นการบูรณาการภาคีเครือข่ายและกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายและกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย โดยกำหนดการจัดงาน “มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 รวม 2 วัน ณ.บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมเครือข่าย เกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น