ขอนแก่น กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล

ขอนแก่น กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล

ด้วยในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงเสริมสร้างพัฒนาการเรียนการสอน วางรากฐานให้แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ทำให้องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข พระองค์ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธย / จากแพทย์และประชาชนว่า เป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า วันมหิดล ซึ่งเป็นการถวายสักการะกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ปวงชนชาวไทย


เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น