คณะแพทย์ มข จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

คณะแพทย์ มข จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน วันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ มข. วางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
วันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
วันนี้ (24 ก.ย. 66) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนโรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายกสมาคม , สโมสร , องค์กรการกุศลต่างๆ ร่วมถวายพวงมาลัย และวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน ทรงเป็นพระอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์และรักษาประชาชนด้วยพระองค์เอง ทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนแก่นักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาล ให้ได้ศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงทรงประทานทรัพย์เพื่อจัดสร้างตึกผู้ป่วย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น