รพ.ขอนแก่น”ท้าพิสูจน์ ให้ บ.เอกชน ตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง

รพ.ขอนแก่น”ท้าพิสูจน์ ให้ บ.เอกชน ตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง

โรงพยาบาลขอนแก่น ดำเนินการให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนค์ เอ็นจิเนียวิ่งคอนชัลแตนท์ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน อาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนทั้งในอาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 2 ขอนแก่น (แฟลตกระดังงา) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. หลัง ทน.ขอนแก่น อนุญาตให้เปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน เพื่อพิสูจน์ความจริงหลังจากที่มีข้อร้องเรียน จากหลากหลายฝ่าย ว่าได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า สืบเนื่องมาจาก ทางสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก.5203/7806 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 ใจความว่า เรื่อง แจ้งผลการอนุญาตให้เปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการชั่วคราว


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ ขก 0033.1/18087ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุญาตเปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนค์ เอ็นจิเนียวิ่งคอนชัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจะมีการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนทั้งในอาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 2 ขอนแก่น (แฟลตกระดังงา) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


เทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่าอนุญาตให้โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองเป็นการชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าวได้ เพื่อนำผลการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากกระบวนการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ โดยเทศบาลนครขอนแก่น จักได้ประสานศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในการเข้าพื้นที่เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน และมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย


ซึ่งความคืบหน้า ในเรื่องดังกล่าว ช่วงเวลา 09.00 นของวันที่ 25 กันยายน 2566 นพ.ปิติ จันทร์เมฆา หัวหน้ากลุ่มงาน อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยนายอภิวิชญ์ ท่วงที นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท uae ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ลงพื้นที่ร่วมสังเกตุ การตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวน(air contaminants ) ทั้งในอาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จากระบบบำบัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลขอนแก่น เกินมาตรฐานจริงหรือ จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน


โดย นายอภิวิชญ์ ท่วงที นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท UAE กล่าวว่า การตรวจวัดค่ามลพิษ ถ้าเป็นงานเร่งด่วน หรืองานร้องเรียน ก็น่าจะไม่เกิน 2-3 วันก็ได้รู้ผล แต่ต้องเป็นงานเร่งด่วนจริงๆ ส่วนผลของการวัดค่าจะมีความแม่นยำ ขนาดว่ามีความเชื่อมั่นในตัวของบริษัทตนเอง ประมาณ 90% ซึ่งก็สร้างความเชื่อมั่นได้แน่นอน เพราะบริษัทของเราได้รับมาตรฐาน ISO ของแลป ตัวมาตรฐานนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ทางผู้เดือดร้อนได้เป็นอย่างดี ในการวิตกกังวลว่าสูดดม มลพิษ เข้าไปจะเป็นมะเร็งตายนั้น เพราะถ้าบริษัทฯเราทำการวิเคราะห์แล้วว่า ในตัวสารที่ก่อมะเร็ง มีค่าไม่เกินมาตรฐาน มีค่ามาตรฐานที่เกินไป ไม่เกินความสามารถของพื้นที่ที่รับได้ ก็น่าจะรัปประกันได้ว่า ไม่อันตราย ที่จะทำให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งได้


นายอภิวิชญ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการตรวจสอบของเราเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนเช้า ก็จะเป็นการเก็บฝุ่นมาเป็นตัวอย่างในกล่องไฟที่อยู่ด้านนอก จะเป็นในส่วนที่เก็บเป็นตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง แต่สำหรับในส่วนของเรา ที่ตรวจรับในกล่องระบาย จะเป็นการตรวจวัดแค่ 30 นาที ก็จะได้ตัวอย่างมาเพื่อส่งเข้าแลป เพื่อไปวิเคราะห์ผล เราจะตรวจอัตราการไหล และเก็บความชื้น และทำให้สามารถวิเคราะห์อัตรา การระบายของกล่อง ระบายออกมากี่เมตรต่อชั่วโมง เราจะใช้ตัวอัตราการระบาย เทียบกับตัว 24 ชั่วโมง ส่วนงานที่การันตี ให้กับทางบริษัทเราที่เป็นงานใหญ่ๆคือ เป็นงานของกรมอนามัยที่เราไปตรวจมลพิษ เมรุเตาเผาศพ ของกรมสวัสดิการกองทัพบก ที่วัดกรุงเทพมหานครฯ เป็นต้น
“ทาง UAE สามารตรตรวจวัดดังรายการพารามิเตอร์ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ 2565 ซึ่งมีรายการบางพารามิเตอร์ที่ Method ของทาง UAE ไม่ได้ตรงกับดังประกาศ และทาง UAE ได้ทำหนังสือชี้แจงไป จึงได้การตอบรับมาว่าสามารถใช้ Method ของทาง UAE ได้” นายอภิวิชญ์ กล่าว
ด้าน นพ.ปิติ จันทร์เมฆา หัวหน้ากลุ่มงาน อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า จากที่มีข่าวว่าทางโรงพยาบาลขอนแก่น ปล่อยมลพิษไป และทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ เพราะล่าสุดเราโดนสั่งปิดจุดกำจัดขยะ โดยทางเทศบาลนครขอนแก่น เลยอยากรู้ว่าเราปล่อยมลพิษจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดเราปล่อยจริงเรายินดีแก้ไข แต่ข้อมูลที่ได้มาจากฝ่ายที่กล่าวหา ตอนนี้เราเลยอยากได้ข้อมูลมาจากบริษัท ที่เป็นกลาง ถ้าเกิดว่าเกินค่า มาตรฐานหรือเกินค่าลิมิต หรือในข้อกำหนดในข้อกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นละออง หรือแม้แต่พวกก๊าชละลาย หรือใดๆก็ตามถ้าเราปล่อยเกิน เราก็ยินดี และพร้อมที่จะแก้ไขในจุดนี้
นพ.ปิติ กล่าวเสริมอีกว่าดังนั้นเราก็เลยได้มีหนังสือออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น ไปยังเทศบาลนครขอนแก่น มาขอตรวจวัดค่ามลพิษต่างๆ ที่ปล่อยออกทางอากาศ เราเลยได้ขออนุญาตจากเทศบาลนครขอนแก่น เดินเครื่อง เพราะว่าปกติวันนึงเราเดินเครื่องกำจัดขยะ 7 ครั้งต่อ 1 วัน เราก็จะขอเดินเครื่องเต็มระบบเลย คือ 7 รอบต่อวัน เราจะไม่ลดเลยอย่างวันละ 2-3 รอบต่อวัน มาขอเดิน เครื่องเต็มระบบ 7 รอบต่อวัน เลยได้ออกหนังสือไปยังเทศบาลนครขอนแก่น ผลคืออนุญาตให้เราเดินเครื่อง ตรวจวัดค่ามลพิษ ได้ต่อไปดังกล่าว ตามหนังสือที่ชี้แจงตอบกลับมา ส่วนผลการตรวจวัดค่ามลพิษต่างๆ ที่ปล่อยออกทางอากาศ ทาง รพ.ขอนแก่น จะชี้แจง เมื่อทางบริษัทฯแจ้งผลมาให้ทราบ ต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น