“ร.8 พัน 2″บูรณาการ “อบต.นาฝาย ” จิตอาสา ทำความดีถวาย พ่อหลวงร .9

ร.8 พัน 2 บูรณาการ “อบต.นาฝาย ” จิตอาสา ทำความดีถวาย พ่อหลวงร .9

ทหาร ร.8 พัน 2 บูรณาการ อบต.นาฝาย ลงพื้นที่ จิตอาสา กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ ฝายป่าบัว บ้านนาท่าลี่ ทำความดีถวาย เป็นพระราชกุศล ในหลวง ร. 9 เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ที่จะถึงเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก


เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ สระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ ฝายป่าบัว บ้านนาท่าลี่ หมู่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การอำนวยการของ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมทั้งพ.ท.สรเชษฐ ดีเอื้อ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ตรีไมราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เป็นประธานร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความดีถวาย เป็นพระราชกุศล ในหลวง ร. 9 เนื่องในวันที่13 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก ในการนี้ ร.อ.ธนกฤต แสงราชา ฝ.5 ร.8 พัน 2 พร้อมด้วยกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพียง

พ.ท.สรเชษฐ ดีเอื้อ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ กล่าวว่า การนำกำลังทหารจิตอาสา ลอกผือ หรือวัชพืชของ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝายป่าบัว บ้านนาท่าลี่ ตำบลนาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งทางกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ได้รับการประสานงานจากทาง อบต. นาฝาย ของ อ.ภูผาม่าน รวมไปถึง โรงโม่เทพประทานพร โดยทางกองพัน ร.8 พัน 2ได้สนับสนุนกำลังพล เพื่อช่วยกันขุดลอกในพื้นที่ บริเวณนี้ เพราะว่าในบริเวณนี้ทุกๆ ปี จะมีน้ำท่วม และน้ำขังอยู่ตลอด และการขุดลอกก็จะช่วยบรรเทาในน้ำขังลดลง ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอุทกภัยได้


ทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 6 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่รอบๆของค่ายมหาศักดิพลเสพ ทางกองพันฯก็ได้จัดกำลังพล ไปช่วยเหลือทุกครั้งที่มีการประสานงานขอกำลังพล เมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วม หรือว่ามีภัยหนาวหรือภัยพิบัติต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ เราก็จะ จัดกำลังพลมาช่วยได้ทันพอดี ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ท้ายสุดจะฝากไปถึงที่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) พร้อมและมีความยินดี ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่มีส่วนราชการต่างๆ ประสานมา รวมไปถึงพี่น้องประชาชนถ้าหากว่า คิดสิ่งใดที่ต้องการจะพัฒนาหน่วย หรือพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ก็สามารถบอกมายังกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบ 8 เรามีกำลังพลที่พร้อม จิตอาสาออกมา ร่วมกันปฏิบัติงาน และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ให้กับประชาชน
ด้าน นายสมพงษ์ ตรีไมราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการทำโครงการจิตอาสา ทำความดีถวาย เป็นพระราชกุศล ร.9 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง คุณพ่อเฮง ทองแท่งไทย เจ้าของโรงโม่หินเทพประทานพร และคุณแม่วัชราภรณ์ ประทานพรผ่องใส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ใช้งบประมาณส่วนตัว ในการขุดลอก สระน้ำสาธารณประโยชน์ ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานกำลังพล มาให้เป็นจิตอาสา พร้อมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร ส่วนในจุดที่ได้ดำเนินการขุดลอกสระตนมองมาตั้งนานมาแล้วตั้งแต่ตนยังไม่มาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ในจุดนี้น่าจะทำเป็นจุดเช็คอิน ร้านกาแฟของชุมชน คือสร้างรายได้เข้าชุมชน และเข้า อบต.ได้ด้วย ก็คืออยากจะฝากไปยังผู้ใหญ่ ที่เห็นกิจกรรมในวันนี้ก็คือ จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพ่อ รัชกาลที่ 9 ในวันนี้ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์ท่านพวกเรา ชาวตำบลนาฝาย และชาวอำเภอภูผาม่าน ขอทำความดีด้วยหัวใจ ถวายแด่ท่าน.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น