ทหาร ร.8 พัน 2 ยึดอาชีพเกษตรเลี้ยงปลาดุก หลังเกษียณอายุราชการ มีรายได้หลักแสน

ทหาร ร.8 พัน 2 ยึดอาชีพเกษตรเลี้ยงปลาดุก หลังเกษียณอายุราชการ มีรายได้หลักแสน

ชีวิตที่เรียบง่าย ก็สร้างความสุขได้ หากรู้จักกับคำว่าพอเพียง หลังเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2557 ตอนแรกๆ อยู่บ้านไม่มีอะไรทำ เลยค้นหาข้อมูล หางานหรืออาชีพเสริมทำหลังเกษียณอายุราชการ จนมาเจอการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ซึ่งมีพื้นที่อยู่แล้ว ศึกษาข้อมูลในอินเตอร์เนต และเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง และเริ่มดำเนินการลงปลาดุกรอบแรก เมื่อปี 2558 ปรากฎว่าได้กำไรดี มีตลาดรองรับ รายได้เฉลี่ยหลักแสน


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ในวันสุดท้าย ของการ ทำงานในชีวิตราชการซึ่งต้องเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี ที่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ดูการทำอาชีพ รองรับหลังจากเกษียณอายุราชการ ของ ร้อยตรี สมศักดิ์ ถนอมถิ่น สมาชิกชมรมข้าราชการทหารเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 และสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ทำเกษตรผสมผสานหลังเกษียณอายุราชการ โดยปรับพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ต่างๆ เช่น มะพร้อมน้ำหอม ฝรั่งกิมจู กล้วยน้ำหว้า ต้นสะเดามันทะวาย ไม้สักทอง ไม้พะยูง เป็นต้น รายได้หลักจะมาจากการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเลี้ยงปลาดุกจำนวน 6 บ่อ เฉลี่ยบ่อละ 30,000 – 40,000 ตัว ความกว่างของบ่อ 10 x 15 เมตร ลึก 150 – 180 เมตร โดยประมาณ


ร้อยตรี สมศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า ตนได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี 2557 ตอนแรกๆ อยู่บ้านไม่มีอะไรทำ เลยค้นหาข้อมูล หางานหรืออาชีพเสริมทำหลังเกษียณอายุราชการ จนมาเจอการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ซึ่งตนมีพื้นที่อยู่แล้ว ศึกษาข้อมูลในอินเตอร์เนต และเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง และเริ่มดำเนินการลงปลาดุกรอบแรก เมื่อปี 2558 ปรากฎว่าได้กำไรดี มีตลาดรองรับ โดยเครือเบทาโกร เป็นผู้ดูแล นำพันธุ์ปลาดุกมาลงให้ พร้อมกับอาหารปลาดุก โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ เช่น โรคต่างๆ การป้องกัน และกำจัดเชื้อโรค เพื่อให้ได้มาตรฐาน และปัจจุบันใช้ชื่อเป็น “ถนอมถิ่นฟาร์ม”
วงรอบการเลี้ยงปลาดุกในแตละรอบ จะใช้ระยะเวลา 120 – 150 วัน ถึงจะจับปลาขาย โดยจะมีพ่อค้าคนกลางเดินทางมารับซื้อถึงฟาร์ม รายได้เฉลี่ยหลักแสน ขึ้นอยู่กับจำนวนปลาดุกที่ปล่อยเลี้ยงในบ่อด้วยปัญหาหรือโรคที่มากับปลาก็ไม่ค่อยมี ซึ่งเป็นปลากดุก การดูแล การเลี้ยงจะง่ายกว่าปลาชิดอื่นๆเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น