เปิดแล้วงาน เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย ประชารัฐ  ที่ลานข้าวเหนียว เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ลานข้าวเหนียว เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ คุณศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดงาน เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย ประชารัฐ  (Roadshow)โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  โดยงานจัดระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2560  มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แบบมือถึงมือผู้บริโภค สร้างความรับรู้กระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว สินค้า OTOP  กิจกรรมกระตุ้นการขายด้วยแคมเปญต่างๆ 

มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แบบมือถึงมือผู้บริโภค สร้างความรับรู้กระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น