ขอนแก่น พร้อมเปิดเที่ยวบินตรง.ขอนแก่น-นครดานัง ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

ขอนแก่น พร้อมเปิดเที่ยวบินตรง.ขอนแก่น-นครดานัง
ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

2 ตค 2566ที่ห้องประชุมหงส์ยนตร์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมการประชุมเพื่อสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นและนครดานัง กับ MR.TRAN,CHI CUONG (นายเติ่น-จิ๊-เกือง) รองประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองดานัง หัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมคณะ โดยมีการหารือโครงการความร่วมมือ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ซึ่งนครดานังเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเล เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และระบบโลจิสติกส์ มีการขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก พร้อมทั้งได้มีการเจรจาการเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างเมืองขอนแก่นกับนครดานัง เพื่อให้การเดินทางด้านคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายมากขึ้น


MR.TRAN,CHI CUONG (นายเติ่น-จิ๊-เกือง) รองประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองดานัง หัวหน้าคณะผู้แทนฯ กล่าวว่า ความร่วมระหว่างเมืองดานังและ จ.ขอนแก่น รวมถึงจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน มีความร่วมกันทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และด้านต่างๆ ซึ่งความร่วมมือหลังจากนี้จะพัฒนาขึ้น หลังจากได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่าง จ.ขอนแก่น และนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา


พร้อมจะผลักดันและยกระดับความร่วมมือระหว่าง จ.ขอนแก่นและนครดานัง เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยปัจจุบัน จ.ขอนแก่นและนครดานังมีความคล้ายกัน ทั้งด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยว จุดเด่นของนครดานัง คืออาหารทะเล ที่สามารถส่งออกได้ ส่วน จ.ขอนแก่น มีจุดเด่นด้านสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ ผ้าไหมผัดหมี่ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมีแนวทางผลักดันผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ที่ผลิตสินค้าโอทอปของเวียดนาม ที่สามารถส่งออกมายัง จ.ขอนแก่น ส่วนการเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่าง จ.ขอนแก่นและนครดานัง ถือเป็นประเด็นที่สำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้การลงนามของผู้บริหารทั้งสองฝ่าย คาดว่ามีความเป็นไปได้สูง จะทำให้มีความสะดวกสบายทั้งในด้านการเดินทางท่องเที่ยวและการค้า การลงทุน เนื่องจาก จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน เช่นเดียวกับนครดานัง ซี่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยเช่นกัเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น