“สภาเกษตร จ.ขอนแก่น” ผนึกเครือข่าย จัดถก “1 ชุมชน 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ”

“สภาเกษตร จ.ขอนแก่น” ผนึกเครือข่าย จัดถก “1 ชุมชน 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ”

สภาเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมมือเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานกลาง จัด”การประชุมหารือแนวทางการร่วมบูรณาการโครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากอันตรายจากสารเคมี ปลูกพืชให้มีคุณภาพ เป็นเกษตรอัจฉริยะ และแม่นยำด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายศุภชัย ชูเสน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวเฟื้องฟ้า ปัญหา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการร่วมบูรณาการโครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล (ชุมมชนโดรนใจ)ร่วมกับนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น และนายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อหารือแนวทางการร่วมบูรณาการโครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)


นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าโครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ในรูปแบบการอุดหนุน แก่กลุ่มชุมชน ให้มีโดรน ผู้บังคับโดรนเกษตร และศูนย์บริการซ่อมบำรุงโดรนชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากอันตรายจากสารเคมี ปลูกพืชให้มีคุณภาพ เป็นเกษตรอัจฉริยะ และแม่นยำด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจะขยายผลการดำเนินโครงการไปยัง กลุ่มจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น