“อ.บ้านฝาง “จิตอาสาพัฒนา ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.9

“อ.บ้านฝาง “จิตอาสาพัฒนา ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายในหลวง ร.9

อ.บ้านฝาง จ. ขอนแก่น บูรณาการทุกภาคส่วน จิตอาสา กำจัดวัชชพืชในบึงฉวางบึงสาธารณะแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พ่อหลวงร 9. 13 ตุลาคม 2566
วันนี้ 4 ต.ค.66 เวลา 09.30 น.นายสรณต ณ ศรีโตนายอำเภอบ้านฝางเดินทางไปให้กำลังใจ ฝ่ายปกครอง ต.บ้านฝาง ทุกหมู่บ้าน และจิตอาสา ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม การกำจัดวัชชพืชในบึงสวาง บึงสาธารณะแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยว ในเขตต.บ้านฝาง โดยได้นำสมาชิก อส.เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้วิธีการใช้เรือท้องแบนและการไหลของน้ำ ผลักดันวัชชพืช เข้ามาในจุดที่จัดกิจกรรมและผลักดันให้พ้นผิวน้ำ และกำจัดโดยการขนย้ายออก ต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือท้องแบน จาก นายก อบจ.ขอนแก่น ,สจ.เขต อ.บ้านฝางและเครื่องจักรกลตลอดจน อาหาร น้ำ จาก นายก ทต.บ้านฝาง เป็นอย่างดี คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน ในการดำเนินการ ฯ
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจสาธารณะโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน


ทั้งนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเสมอมา ตลอดระยะเวลา 70 กว่าปี ของการครองราชย์ ได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทย จะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตลอดกาล


นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมจิตตั้งมั่นร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น