กลุ่มจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่นได้มีกลุ่มจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   ทั้งนี้โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่นได้เปิดพื้นที่ในการจัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทุกวันและได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยรวมทั้งได้เตรียมวิทยากรสำหรับฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนและผู้สนใจเข้ามาร่วมทำดอกไม้จันทน์
โดยวันนี้ ทีม งานของ โดยวันนี้ได้มีทีมงานของบริษัท  อสมท จำกัดมหาชน  ในจังหวัดขอนแก่นอประกอบด้วยศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สถานีวิทยุอสมท. ขอนแก่นและศูนย์วิศวกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ได้มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อ ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยโดยดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ในวันนี้ จะมอบให้กับทางโรงแรมโฆษะเพื่อจะได้รวบรวม ใช้ในงานพระราชพิธีต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น