เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำเป็น 3 ล้าน ลบ.ม เริ่ม 8 ตค นี้

เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำเป็น 3 ล้าน ลบ.ม เริ่ม 8 ตค นี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด ในที่ประชุมมีมติ ให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.66 เป็นต้นไป โดยให้ปรับจากเดิมอัตราการระบายวันละ 0.8 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.
หากเขื่อนอุบลรัตน์ จะเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากกว่าวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.ให้นำเสนอเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันมีน้ำในเขื่อน 78%ของความจุอ่างการปล่อยน้ำเพิ่มเข้าไปในลำน้ำพองวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือเป็นปกติและรักษาระบบนิเวศก์เพราะตลิ่งลำน้ำพองยังต่ำอยู่น้ำสามารถไหลตามลำน้ำปกติได้

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น