“กอ.รมน.ขอนแก่น”ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิราเอล

“กอ.รมน.ขอนแก่น”ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิราเอล

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจัดหางานจังหวัด ขอนแก่น  ลงพื้นที่เยื่ยม และให้กำลัง ใจ ญาติ แรงงานไทยที่ ไปทำงาน  ที่รัฐอิสราเอล ประสบปัญหา ตกอยู่ในภาวะสงคราม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566  พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์  รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ท สมรถ คำสิงห์, นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ,นางอัจฉรา  เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้รับข้อสั่งการจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้มาเยี่ยมและให้กำลังใจญาติแรงงานไทยทำงานที่รัฐอิสราเอลและประสบปัญหาตกอยู่ในภาวะสงคราม


โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปพบกับนางบุญญาริน  ศรีจันทร์ มารดาของนางสาวณัฐฐาวรี  มูลกัน อายุ 35 ปี ณ บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สถานะถูกควบคุมตัว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ AB33524219 เดินทางไปทำงานอิสราเอลโดยวิธีกรมการจัดหางานจัดส่ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กับนายจ้าง S.G.I.GIDUL ถือบัตรสมาชิกกองทุนเลขที่ E10/00044/29052562


เจ้าหน้าที่ได้แสดงความห่วงใย พร้อมให้กำลังใจทางครอบครัวผู้ประสบเหตุ ตลอดจนให้ความเชื่อมั่นกับทางครอบครัว ว่าทางการไทยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงได้แจ้งสิทธิประโยชน์ของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น