เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำหลังจากคาดการณ์ว่าน้ำจะเต็มเขื่อนอีก 3 วันข้างหน้า

เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำหลังจากคาดการณ์ว่าน้ำจะเต็มเขื่อนอีก 3 วันข้างหน้า

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น โดยทางเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จากการจำลองสถานการณ์ คาดว่าจะมีมวลน้ำไหลเข้าอ่างฯ สะสม7 วันข้างหน้ารวม 451 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่เหลือที่ว่างรับน้ำได้อีกเพียง 252.60 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ทำให้ระดับน้ำเต็มอ่างฯ ภายใน 3 วันข้างหน้านี้ และระดับน้ำจะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องไปอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำตามคู่มือปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำและความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อน รวมทั้งเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำ จากปัจจุบันวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. เป็น 6 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 และทยอยเพิ่มขึ้นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. จนถึงระบายน้ำ 15 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 และวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 17 ล้าน ลบ.ม. หลังจากนั้นทยอยเพิ่มขึ้น 2 ล้าน ลบ.ม. และคงที่ 2 วัน จนถึงระบายน้ำ 23 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2566 หลังจากนั้นลดการะบายน้ำลงตามลำดับ ซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2566 ในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบ ดังนี้


1. ให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับแผนการระบาย ดังนี้
– วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 3 ล้าน ลบ.ม.
– วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 6 ล้าน ลบ.ม.
– วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 9 ล้าน ลบ.ม.
– วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 12 ล้าน ลบ.ม.
– วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ระบายน้ำคงที่ วันละ 15 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง


2. หากเขื่อนอุบลรัตน์ จะปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มมากกว่าวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. ให้นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ข้อมูลน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.ระดับน้ำของเขื่อนอยู่ที่ 181.58 ม.รทก.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,268.67 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 93 %(ความจุอ่างเก็บน้ำ 2,431,30 ล้าน ลบ.ม.) วันนี้มีน้ำไหลเข้าอ่างถึงเวลา 07.00 น.มีปริมาณ 27.62 ล้าน ลบ.ม.เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าอ่าง 116.16 ล้าน ลบ.ม. วันนี้เขื่อนมีการระบายน้ำ 6 ล้าน ลบ.ม.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น