“มข.”จัดพิธีพลีมวลสาร ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 60 ปี แห่งการสถาปนา รุ่นมหามงคลบารมี

“มข.”จัดพิธีพลีมวลสาร ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 60 ปี แห่งการสถาปนา รุ่นมหามงคลบารมี

60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความร่วมมือ 3 ส่วนงาน ประกอบด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ วัดราตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัย ในพิธี พลีมวลสาร ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก รุ่นมหามงคลบารมี
เพื่อส่งมอบมวลสารให้โรงปั้มเหรียญดำเนินการจัดสร้างต่อไป พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.7) , พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) อธิฐานจิตพลีมวลสาร ประธานฝ่ายสงฆ์พลีมวลสารและเจิมแม่พิมพ์เหรียญมหามงคลบารมี ,
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ,รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผบ.ร.8 ,ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงาน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น , นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ อุปนายก คนที่ 1 และ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี อย่างพร้อมเพียง


นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว่า ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า ในปี 2563 ในชุดกรรมการมีมติกันว่า น่าจะมี สักโครงการที่จะสื่อถึงเรื่องวาระครบ 60 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดหาเงินมาสร้างสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่ง ในวาระการดำรงตำแหน่งของพวกเรา คณะกรรมการชุดที่ 18 ที่ให้เป็นแนวนโยบาย วัตถุประสงค์คือ มีหน้าที่จำหน่าย จ่ายแจก ให้กับบุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และผู้มีจิตศรัทธาในพระมหากษัตริย์ บูชาไป ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้หักจากโครงการนี้ จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและนอกจากนั้น ก็จะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้กลับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษย์ปัจจุบัน
ในการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เราได้รับความเมตตาจากรับมวลสารจากจุดต่างๆที่เป็นที่สักการะของชาวพุทธโดยเฉพาะในภาคอีสาน ได้แก่ จุดแรกคือพระธาตุพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกพระธาตุพนม ต่อมาจุดที่เชื่อมโยงกับพระธาตุพนมก็คือ ได้รับความเมตตาคำชี้แนะจาก ท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุพนม ท่านบอกว่าอย่าลืม สิ่งสำคัญที่สุดคือพระธาตุขามแก่น นั่นคือ จุดที่ 2 ต่อมาท่านก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปที่ไหนอื่นไกลเพราะในจังหวัดขอนแก่นเราก็มีพระธาตุ เยอะแยะมากมาย ในภาคอีสาน


ต่อจากนั้นก็ได้ไปพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดก็คือพระธาตุนาดูน ซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสาน นั่นคือจุดที่ 3 ส่วนจุดที่ 4 คือวัดที่เราทำพิธีพลีมวลสารในวันนี้ก็คือวัดธาตุพระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่น พอดีว่าได้รับมวลสารจาก 4 ภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคใต้ก็เช่นวัดพระธาตุนคร และท่านก็ได้มอบมวลสารให้ ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะได้เฉพาะภาคอีสาน จากจุดนี้ก็ได้มวลสารครบ 4 ภาค และจุดที่ 5 ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณจากหลวงพ่อสายทอง ซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบ โดยเฉพาะเป็นผู้ประสานพลังบารมี รวบรวมปัจจัยสร้างโรงพยาบาล ให้กับผู้ยากไร้ซึ่งตอนนี้ ก็คือโรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลชนบท เท่าที่ทราบท่านทำมาตั้งแต่ปี 47 ท่านระดมทุนได้มากกว่า 2 พันล้านที่ทำการมานี่คือจุดที่ 5 และจุดสุดท้าย ได้รับความเมตตาจากวัดพระธาตุหนองแวง พระอารามหลวง 9 ชั้น ที่ได้รับความเมตตารับสารีริกธาตุ ธาตุบนยอดเจดีย์ 7 ชั้น และมวลสาร บางที่จากพระเกศาของหลวงปู่คูณ ในการที่มาร่วมเป็นมวลสารที่สำคัญ
จุดสุดท้ายก็คือเนื่องจากว่าเราทำในวาระ 60 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เลยมีพิธีที่จะเบิกพิธีธรณีของมวลสารที่จุดสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั่นก็คือบริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งทำเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมาและจนมาถึงวันนี้คือวันที่ 10 เดือน 10 แรม 11 ค่ำ ก็เป็นพิธีที่จะเอามวลสารที่ได้รับมาทั้งหมด ที่ได้มา 7 จุดนำมาพลีเพื่อจะนำมาจัดสร้างต่อไป
“ในการดำเนินการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ภายใต้กองทุนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1. กองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มข. ,2. กองทุนสงเคราะห์และช่วยเหลือศิษย์เก่า มข. ,3. กองทุนพัฒนาศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,4. กองทุนเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม (CSVF) และ5. กองทุนสำรองเพื่อการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ”นายมรกต กล่าวท้ายสุด.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น