เขื่อนอุบลรัตน์ ชะลอปล่อยน้ำไม่เกิน 15 ล้านลบ.มต่อวัน ช่วยชาวมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรและอุบล

เขื่อนอุบลรัตน์ ชะลอปล่อยน้ำไม่เกิน 15 ล้านลบ.มต่อวัน ช่วยชาวมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรและอุบล

.11 ตค 66 ณะกรรมการลุ่มน้ำชี ประชุม ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ 2ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานคณะกรรมการลุ่มน่ำชีเสนอขอมติในที่ประชุมเพื่อขอให้เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นลดระดับการปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ำไปเพิ่มน้ำจากเขื่อนลำปาวมากนักเพราะปัจจุบันเขื่อนลำปาวระบายน้ำออกวันละ 30 ล้านลบ.เมตร มันจะเป็นการซ้ำเติมเพราะต้องการชะลอปล่อยน้ำเพื่อช่วยชาวมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรและอุบลราชธานี แต่เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จะแตะ 100%ของความจุอ่างในวันพรุ่งนี้ 12 ตุลาคม ที่ประชุมเลยขอมติกรรมการซึ่งกรรมการลุ่มน้ำชีขอให้คงมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ในระดับเดิมคือไม่เกิน 15 ล้าน ลบ.เมตร ต่อวันเพราะช่วงนี้น้ำไหลเข้าเขื่อนก็มีปริมาณน้อยลงรวมทั้งอุณหภูมิหนาวเริ่มมาแล้วด้วย
และทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าภาคอีสานตอนบนฝนจะเริ่มลดน้อยลงและอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งทางเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์ก็จะพักการระบายน้ำลงจากนั้นหากสถานการณ์ดีขึ้น


ด้านเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบสรัตน์ ได้มีหนังสือแจ้งระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มสูงขึ้น (เหนือเขื่อน) ถึงนายอำเภอภูเวียง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน แจ้งว่า ด้วยสภาพฝนที่ตกหนักในพื้นที่รับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากสถานการณ์น้ำยังเป็นเช่นนี้ ระดับน้ำจะขึ้นไปที่ระดับเก็บกักปกติสูงสุด (ระดับน้ำ 182.00 ม.รทก.) ซึ่งคิดเป็น 1009 ของความจุอ่างฯ ภายในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้ เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมีมากกว่าการระบายออก โดย
วันนี้ เวลา 08.00 น.(10 ตค 66)


ระดับน้ำเท่ากับ +181.33 ม.รทก. สูงกว่าเกณฑ์ควบคุมน้ำหลาก (Flood Control Rule Curve) +2.03 ม.
ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างๆ 2,178.70 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89.61% ของความจุอ่างฯ เหลือที่ว่างรับน้ำได้อีก
เพียง 252.60 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯเมื่อวานนี้สูงถึง 71.56 ล้าน ลบม. ระบายน้ำเมื่อวานนี้ 3.01 ล้าน ลบม.
จากการจำลองสถานการณ์ คาดว่าจะมีมวลน้ำไหลเข้าอ่างฯ สะสม 7 วันข้างหน้ารวม 451 ล้าน ลบ.
ม. ในขณะที่เหลือที่ว่างรับน้ำได้อีกเพียง 252.60 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ทำให้ระดับน้ำเต็มอ่างๆภายใน 3 วัน
ช้างหน้านี้ และระดับน้ำจะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องไปอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำตามคู่มือปฏิบัติการ
อ่างเก็บน้ำและความมั่นคงปลอดภัยของตัวเชื่อน รวมทั้งเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน


ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชอนแก่น ประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ได้มีมติที่ประชุม ให้ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำ 6 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 และทยอยเพิ่มขึ้นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. จนถึง 15 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 และต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเขื่อนอุบลรัตน์ กฟผ. และแจ้งขอให้ราษฎรในเขตพื้นที่เหนือเขื่อน อ.ภูเวียง ดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกลัชิดจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และ กฟผ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น