เขื่อนอุบลรัตน์และอ่างน้ำขนาดกลางในขอนแก่นน้ำเกินความจุ

เขื่อนอุบลรัตน์และอ่างน้ำขนาดกลางในขอนแก่นน้ำเกินความจุ

      13 ตค 2566 ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำเกินความจุ ซึ่งมีปริมาณ  105 % เกินความจุ   โดยวันเดียวกันนี้ ในปี 2565 เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ 3,223.43 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น   ร้อยละ 132.58 ของความจุที่ระดับเก็บกัก ซึ่งมากกว่าปีนี้
       ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน 2,511.84 ล้าน ลบ.ม. (ความจุระดับเก็บกัก 2,431.30 ล้าน ลบ.ม) คิดเป็นร้อยละ 105.01 ของความจุที่ระดับเก็บกัก ซึ่งไม่สามารถรับน้ำได้อีก มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 98.19 ล้าน ลบ.ม. และระบายน้ำออกจากอ่าง 15.00 ล้าน ลบ.ม.
       สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้รายงาน สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดขอนแก่น
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ความจุรวม 105.877 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน
มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 124.111 ล้าน ลบ.ม. (117.21% ของความจุรวม)
        สภาพน้ำในแม่น้ำชี จุด อ.เมืองขอนแก่น ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับน้ำจากแก่งน้ำต้อนทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้พื้นที่ทางการเกษตร และพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำชี   ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้รับผลกระทบ แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น